vad du ska veta innan du undertecknar ett icke-upplysningsavtal

du kanske redan vet en sak eller två om icke-upplysningsavtal, oftare kallad NDAs. Dessa avtal skyddar ett företags affärshemligheter eller annan känslig information genom att upprätta ett konfidentiellt förhållande med den andra parten. De begränsar och begränsar också hur man använder eller avslöjar konfidentiell information. NDAs kan skydda allt från kundlistor till planer för expansion-allt som företaget vill hållas hemligt för att upprätthålla en ekonomisk fördel gentemot sin konkurrens.

vad kan jag förvänta mig i en NDA?

varje anständig NDA börjar med att definiera konfidentiell information för avtalets ändamål. Det kan innefatta situationer där det är tillåtet att lämna ut denna konfidentiella information, till exempel under en rättslig utredning. En NDA kommer också att ange den mottagande partens skyldigheter. Dessa skyldigheter, förutom att kräva Sekretess, inkluderar vanligtvis förstörelse eller återlämnande av allt som innehåller denna information Spara för ditt eget minne. Om informationen bara behöver hållas kvar under en viss tidsperiod – säg fem år efter arbetstagarens sista anställningsdatum – inkludera det också i avtalet.

Vad är nda för?

nda har bara blivit mer populära genom åren och kan tillämpas på ett antal olika situationer. En NDA kan vara ömsesidig eller ensidig. De kan vara fristående dokument eller ingå i andra kontrakt, till exempel ett anställningsavtal. Här är några av de vanligaste användningarna för ett avtal om icke-avslöjande:

  • anställd och oberoende entreprenör avtal: kanske den vanligaste av alla sekretessavtal är de mellan ett företag och dess anställda och/eller oberoende entreprenörer. De är särskilt populära bland företag som handlar med känslig eller privat information. Men även traditionella företag kan dra nytta av nda, eftersom de hjälper till att hålla affärshemligheter från tävlingen.
  • riskkapitalist eller Investeraravtal: för att säkra finansiering från en riskkapitalist eller andra potentiella investerare måste du sälja dem på giltigheten av dina ideer, vilket ofta kan innebära att du delar information (produktplaner, ekonomi etc.) det skulle annars hållas under lås och nyckel. Med en NDA på plats kan du förhindra rivaliserande startups från att stjäla dina planer för framgång.
  • avtal med de som du gör affärer med: dina anställda är inte de enda som du vill ha en NDA med när ditt företag är igång. Du bör också överväga att upprätta avtal mellan dig och alla parter som du gör affärer med. Detta är särskilt cse om de har tillgång till företagets egendom, virtuellt eller på annat sätt.
  • tvister eller skiljedomsavtal: under officiella tvister som de som är involverade i skiljeförfarande eller direkt rättstvister undertecknas ofta ömsesidiga icke-statliga organisationer för att skydda allt som kan komma under argument eller förhandlingar.

Ska Jag underteckna ett avtal om icke-avslöjande??

tidigare är det möjligt att du kanske har undertecknat ett sekretessavtal utan att ens inse det. Det är därför du måste noggrant studera alla avtal eller dokument för att se om de kommer med bestämmelser om sekretess. När du blir ombedd att underteckna en NDA, läs den innan du signerar. Om du har problem med innehållet kan du kanske omförhandla villkoren med den andra parten. Det är oerhört viktigt att du förstår innehållet i alla kontrakt som du undertecknar. Men om du fortfarande känner dig osäker, är en lokal affärsjurist säker på att vara till nytta.

vill du starta ett företag eller växa ditt nuvarande företag? Kontakta FL Patel Law idag genom att besöka vår hemsida eller ringa 727-279-5037.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.