Urban Dictionary: Obama effect

den unika förmågan att samtidigt generera och skörda “Liberal skuld” i industriell skala och transubstantiera den till politiskt kapital,
inte till skillnad från att använda Jenkem som en alternativ bränslekälla.
vanligast sett i den politiska vänsterns självförakt, pseudointellektuella som bara kan föreställa sig försoning av något självgenererat skuldkomplex av
helt förnedrande och underordnande av sig själva, deras regering och kultur till ett melaninmästerskap.
ses också i under 30-talet publiken som den sista delen av den systemiska uppdelningen av kritiskt tänkande i utbildningssystemet där den enda anledningen till att stödja Obama är helt enkelt det faktum att han är svart, inga andra kriterier behövs. När de ifrågasätts om några viktiga kampanjfrågor eller deras förståelse för “Obama-politiken” i alla frågor, svarar de genom att skrika att samtalspartnern är rasist.
denna demografisk är de bönder och lekar av ovanstående som i sin tur i bästa fall är villiga tikar av en cynisk halv-kast som är misantropisk nog att använda dem svårt att främja hans Commie-Farrakhanista agenda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.