Pre-Convention tävlingar

Pre-Convention tävlingar är olika kreativa projekt som slutförts innan konventet börjar. Projekt ska slutföras av enskilda delegater om de inte anges som en klubbtävling.

2020/2021 ämnen!

musikvideoämne: Hercules

kommersiellt ämne: Roms Stad

Comic Panel Story Telling: Monster Origin Stories

regler före konventionen

divider

inlagor före konventionen OJCL-konvention 2020/2021

förfaller: 7 februari 2021 (11:59 pm)

riktlinjer för inlämning före konventionen

följande riktlinjer för inlämning måste följas för att ett projekt inte ska diskvalificeras. Alla andra regler som anges på OJCL: s webbplats under “Tävlingar före konventionen” gäller fortfarande. Tidigare har tävlingar diskvalificerats för olämpliga filnamn

I. Modern myt och poesi – för dessa tävlingar måste du skicka in ditt bidrag online på dessa länkar: Modern myt och poesi. Tidsfristen för båda är tisdag 2.16 vid 11: 59 pm

II. Cartoon and Panel / Comic Storytelling-eleverna måste skicka ett mail till pre-Convention Coordinator([email protected]) med formuläret för projektinträde och Tävlingsinträde (som bilaga). E-postkroppen måste innehålla ditt ID-nummer från skolans medlemslista samt korrekt betyg och Latin nivå. Vänligen namnge filen som du bifogade med tävlingsnamnet och studentens ID-nummer (t.ex. tecknad film 12345). När de har mottagits laddas dessa upp till en mapp på Google Drive där domare kommer att kunna komma åt tävlingen och nivån som de tilldelas.

III. Multimedia-studenter måste skicka ett e-postmeddelande till samordnaren före konventionen ([email protected]) som inkluderar följande: A. länk till projekt. När du laddar upp ditt projekt till värdwebbplatsen (youtube, google-filer etc. projektet måste ha titeln med tävlingen och student-ID-nummer (t.ex. Multimedia 12345). Det kommer inte att kunna vara pensionera detta när den lämnas in. B. Tävlingsinmatningsblad (som bilaga) med studentens namn, Skola, student-ID-nummer och projekttitel (t. ex. Caesars bästa invasioner!, osv.)

IV. musikvideo, kommersiell och kortfilm

N.B. musikvideo -, reklam-och Skitbidrag måste skickas av en sponsor, som fungerar som bekräftelse på att han/hon har sett bidraget och godkänner att det anmäls för tävling. Om en post kommer från ett student-e-postmeddelande skickas en verifiering till sponsorn.

kortfilm (tidigare skit) – sponsorer måste skicka ett mail till samordnaren före konventet ([email protected]) som inkluderar följande: A. länk till projekt. När du laddar upp ditt projekt till värdwebbplatsen (youtube, google-filer etc. projektet måste ha titeln med tävlingen, Skolans namn och år (t. ex. Moeller Skit 2019). Det kommer inte att kunna vara pensionera detta när den lämnas in. B. manuset.

kommersiell och musikvideo – sponsorer måste skicka ett mail till samordnaren före konventionen ([email protected]) som inkluderar följande: A. länk till projekt. När du laddar upp ditt projekt till värdwebbplatsen (youtube, google-filer etc. projektet måste ha titeln med tävlingen, Skolans namn och år (t.ex. Columbus Academy Music Video 2019). Det kommer inte att kunna vara pensionera detta när den lämnas in.

V. publikation-studenter måste skicka ett e-postmeddelande till [email protected], som innehåller följande: A. PDF av deras skolpublikation b. Tävlingsinmatningsblad (som bilaga) med namnet på den student som skickar in publikationen, skolan, student-ID-nummer och Publikationstitel

PreConvention Contest Entry Form

inlämnad ONLINE via OJCL.ORG webbplats:

Modern myt & poesi: skicka in poster här: Modern myt och poesi

tema: skicka in poster här.

divider

2018 ämnen!

musikvideo ämne: Horatius Cocles (vid bron)

kommersiellt ämne: kejsaren Hadrianus (N. B. detta är att sälja en produkt relaterad till Hadrian eller relaterad till något med avseende på hans styre, att inte sälja sin vägg, villa etc., även om produkten kan relateras till en av dem)

Comic Panel Story Telling: illustrerad poesi. Ta en lyrisk dikt eller bit av episk dikt (översatt) från den klassiska kanonen och illustrera innehållet i panelform.

nedan är några av de överlägsna rankade tävlingarna från 2017!

 • Kommersiell (McAuley): https://youtu.be/tjAHucmUjCU
 • Musikvideo (Sju Kullar): https://youtu.be/1ZzuuK4QYow
 • Musikvideo (Wellington): https://youtu.be/7F9YqQdsJQ8

divider

Pre-CONVENTION inlagor OJCL CONVENTION 2018

DUE:februari 3, 2018 (11: 59 pm)

Använd detta formulär när du skickar tecknad film, Multimedia, kommersiell, musikvideo, eller Skit:

2018 Pre-Convention inlämning instruktioner och formulär.

skickas ONLINE VIA OJCL.ORG webbplats:

Modern myt & poesi: skicka in poster här.

tema: skicka in poster här.

inlämnad till pre-CONVENTION CONTEST CHAIR (Brian Compton, Pre-Convention Contest Chair, 9001 Montgomery Road, Cincinnati, Åh 45242) per post:

* inkludera “Pre-Convention Contest Entry Form

Multimedia (måste innehålla 4 kopior)

Skit

kommersiell * skicka inte in via YouTube

musikvideo * skicka inte in via YouTube

skickat till pre-CONVENTION CONTEST CHAIR (Brian Compton [email protected]) via E-post:

*inkludera” Pre-Convention Contest Entry Form (måste vara PDF)

tecknad film (måste vara PDF)

Panel / Comic Storytelling (måste vara PDF)

skickas till redaktören ([email protected]) via E-post:

publikation (måste vara PDF)

inlämnad till den andra VICE presidenten ([email protected]) via E-post:

Service (måste vara PDF)

Inlämningsinstruktioner:

 • alla bidrag som skickas in som PDF (tecknad film, publikation, tjänst) måste sparas med ditt efternamn bindestreck (-) följt av namnet på tävlingen (t.ex. “Smith-publikation.pdf”)
 • endast Multimedia: gör (4) fyra samlade kopior av ditt bidrag (bunta kopior tillsammans med bindemedelsklämmor, gem eller tunga gummiband.)
 • kommersiell, musikvideo och Skit: Skicka (1) en kopia av videoband eller CD/DVD
 • poesi / moderna myter ska skickas online på följande webbsida: http://ojcl.org/students/preconv.php
 • tecknad film, Service och publicering ska skickas till lämplig person
 • Skriv ut detta formulär, & fyll i informationen nedan, ta tid att skriva ut läsligt eller skriva in informationen.
 • fäst det här arket (färdigt) säkert på framsidan av posten. Ange ett ark per unik post (inte varje kopia).
 • skriv ingen personlig information(Skolans namn, ditt namn etc.) på någon av kopiorna av själva projektet. Denna information finns på detta formulär och som sådan måste bifogas posten när den lämnas in.
 • Modern myt & Poesiinlagor måste lämnas in inom tidsfristen via OhioJCL-webbplatsen. Besök http://ojcl.org/
 • skicka Tävlingsbidrag före konventet med ifyllda formulär (poststämplat i Januari 27, 2018)

divider

2017 ämnen

Panel / Comic Storytelling: Cicero

musikvideo ämne: latinska pronomen

kommersiellt ämne: akvedukter( N. B. detta är att sälja en produkt relaterad till akvedukterna, inte att sälja en akvedukt)

Panel/komisk berättande: romerska legender

Musikvideoämne: sju kungar i Rom

kommersiellt ämne: Hephaestus

2015 ämnen

Panel/komisk berättande: ursprungshistorier

Musikvideoämne: nuvarande tid

kommersiellt ämne: 2: a puniska kriget

2014 ämnen

musikvideo ämne: Ablativfallet

kommersiellt ämne: kejsaren Nero

Pre-konvention för individer:

 • Cartoon – email
 • Modern Myth – online
 • Multimedia – mail
 • Poetry – online
 • Theme – online

Pre-Convention for Clubs:

 • Publication – email to OJCL Editor
 • Service – email to OJCL 2nd VP
 • Skit – mail
 • Commercial – mail
 • Music Video – mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.