Peach Blossom Spring

de känsliga rosa blommor av persika träd i blom kan ses i hela denna målning, vilket ger en kontrapunkt till det blå-och-gröna bergslandskapet. I traditionell kinesisk kultur representerar persikor odödlighet och i förlängning kan en eller flera lundar av persikoträd symbolisera odödlighetens mytiska rike. Titeln på målningen härrör från ett klassiskt litterärt verk av kinesisk prosa, rekordet av Peach Blossom Spring (Tao hua yuan ji) av Tao Qian (365-427; även känd som Tao Yuanming). Denna text beskriver slumpen upptäckten av en eterisk utopi där människor leder en idealisk existens i harmoni med naturen, omedveten om omvärlden i århundraden. Passagen fungerar som ett väsentligt förord till en dikt av trettiotvå fem tecken linjer.Denna målning var tidigare hänförd till Ming-dynastin konstnären Qiu Ying (1494-1552), som var känd för målningar av detta litterära ämne. Forskare tror nu denna målning gjordes av en 17-talet copyist under slutet av Ming eller tidig Qing period. Målningen följs av en kolofon, en inskription som beskriver hur arbetet producerades, av mitten av 19-talet forskare-officiell Tian Renxi. Kolofonen innehåller den fullständiga texten till Tao Qians ursprungliga berättelse skriven i liten kalligrafi med vanligt manus (kaishu). Den skrevs på begäran av Tians forskare-officiell vän Xue Huan (1815-1880), som var ansvarig för utrikesfrågor i Shanghai från 1857 till 1863.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.