ORAL LYMFOEPITELIAL cysta: fallrapport

Oral lymfoepitelial cysta (OLC) är en sällsynt lesion i munnen som utvecklas i lymfoid vävnad. Lesionen presenterar sig som en asymptomatisk, välomskriven, gulaktig liten submukosal nodul täckt av normal överliggande slemhinna, vanligtvis belägen på golvet i munnen eller i tungan. Histopatologisk undersökning avslöjar en cyste fodrad av stratifierat skivepitel omgivet av lymfoid vävnad. OLC ska behandlas med kirurgisk excision och bör inte återkomma. En 30-årig vit kvinnlig patient deltog i Oral Medicine clinic och klagade över en lesion på tungan som hade ökat i storlek under det senaste året. Extraoral undersökning visade ingen abnormitet. Intraoral undersökning avslöjade en symtomatisk fast vitgul nodul på den posterolaterala ytan på vänster sida av tungan. De diagnostiska hypoteserna var oral lymfoepitelial cysta och granulär celltumör. En excisionsbiopsi utfördes och mikroskopisk undersökning bekräftade diagnosen OLC. Efter 1 år observerades ingen återfall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.