the oxygen-evolving complex: a super catalyst for life on earth, in response to abiotyczne stres

streszczenie

the oxygen-evolving complex is integrated into photosystem (PSII). Niezbędna część tlenowego aparatu fotosyntetycznego, osadzona w błonie tylakoidowej chloroplastów. OEC jest super katalizatorem do dzielenia wody na tlen cząsteczkowy w obecności światła. OEC składa się z czterech atomów Mn, jednego atomu Ca i pięciu atomów tlenu (CaMn4O5), a klaster ten jest utrzymywany przez otaczające go białka, tj., PsbQ, PsbP, PsbO, PsbR. Funkcja tego super katalizatora o wysokiej częstotliwości obrotu 500 s-1 w stanie standardowym. Fluorescencja chlorofilu A (transjenty OJIP) służy do zrozumienia strukturalnej i funkcjonalnej spójności aparatu fotosyntetycznego. Kolejny K-pik w krzywej OJIP odzwierciedla uszkodzenia w miejscu dawcy OEC w odpowiedzi na zasolenie, suszę i wysoką temperaturę. Spadek wskaźników wydajności (PI, SFI) ujawnił również strukturalne uszkodzenie aparatu fotosyntetycznego, które prowadzi do zakłócenia szybkości transportu elektronów w Warunkach abiotycznych. Niniejszy przegląd omawia spójność strukturalną i funkcjonalną OEC w roślinach wobec zmiennych warunków abiotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.