eksplozja populacji esej dla studentów i dzieci

500+ słów esej eksplozja populacji esej

eksplozja populacji odnosi się do liczby osób, które mieszkają na danym obszarze. Jest to poważny problem dla krajów rozwijających się. Ponadto rząd nie podejmuje odpowiednich środków w celu kontrolowania tego problemu. Poza tym generuje wiele problemów w kraju, które powodują wiele problemów dla ludzi.

eksplozja populacji esej

Znaczenie eksplozji populacji

odnosi się do szybkiego wzrostu populacji danego obszaru wśród ludzi. Ponadto jest to sytuacja, w której gospodarka nie jest w stanie sprostać rosnącemu popytowi ludności.

przyczyny wybuchu populacji

przyczyna wybuchu populacji obejmuje wiele czynników i przyczyn. Należą do nich:

wzrost wskaźnika urodzeń-z powodu braku kontroli nad porodem i nieświadomości ludzi wskaźnik urodzeń gwałtownie rośnie. Ponadto różnica między śmiercią a narodzinami jest znacznie większa niż to, o czym możemy myśleć. Ponadto wskaźnik urodzeń zwiększył wiele fałd w porównaniu do wskaźnika śmierci.

zmniejszenie wskaźnika umieralności niemowląt-wskaźnik umieralności odnosi się do liczby zgonów niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy. Dzięki nauce i technologii jesteśmy w stanie zminimalizować ten wskaźnik, a obecnie znanych jest tylko kilka przypadków śmierci na tysiąc zgonów.

wzrost średniej długości życia-wcześniej średnia długość życia ludzi wynosiła około 55-60 lat. Ale ze względu na lepsze i ulepszone zaplecze medyczne, jesteśmy teraz w stanie zwiększyć średnią długość życia ludzi. Teraz średni wiek osoby wzrósł do 70-75 lat.

poza tym te lepsze warunki życia, dobrej jakości żywność, lepsze odżywianie i lepsze urządzenia sanitarne również pomogły w zwiększeniu średniej długości życia.

wysoki poziom analfabetyzmu-poziom umiejętności czytania i pisania kobiet jest jednym z największych problemów planowania rodziny. W Indiach ludzie przywiązują bardzo małą wagę do edukacji kobiet i żenią się z nimi w młodym wieku. Dlatego nie mają wiedzy na temat metod antykoncepcji i stosowania środków antykoncepcyjnych.

Pobierz ogromną listę ponad 500 tematów i pomysłów esejów

skutki eksplozji populacji

eksplozja populacji wpływa na zasoby naturalne i wiele sektorów gospodarki na wiele sposobów:

bezrobocie – ze względu na wzrost liczby ludności wzrasta również popyt na miejsca pracy i zatrudnienie. Ale z powodu braku zasobów i możliwości zatrudnienia w Indiach są miliony bezrobotnych.

ponadto stan bezrobocia rośnie z dnia na dzień. Aby stawić czoła temu problemowi, większość ludzi albo migruje do innych krajów w celu uzyskania lepszych możliwości zatrudnienia.

ubóstwo-ze względu na dużą liczbę ludności istnieje duża liczba osób, które należą poniżej granicy ubóstwa i nie mają odpowiedniej wiedzy o przeludnieniu kraju. Ponadto są one głównym czynnikiem przyczyniającym się do wysokiego wskaźnika urodzeń.

zapobieganie eksplozji populacji

istnieją różne metody, dzięki którym możemy zapobiec eksplozji populacji. Rząd może podjąć działania, aby uświadomić ludności o różnych metodach, które mogą pomóc w kontrolowaniu populacji. Należy również wdrożyć silną kampanię na rzecz Planowania Rodziny i kontroli urodzeń.

podsumowując, eksplozja populacji spowodowała ogromny nacisk na powierzchnię ziemi. Ponadto, możemy kontrolować wiele kwestii ziemi poprzez kontrolowanie wzrostu populacji. Poza tym wiele problemów, takich jak brak bezpieczeństwa żywnościowego, analfabetyzm, ubóstwo i bezrobocie, można zminimalizować poprzez kontrolowanie populacji.

FAQs about Population Explosion Essay

Q. 1 Jakie są główne przyczyny eksplozji populacyjnej?
A. 1 głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za eksplozję populacji są analfabetyzm, zmniejszona śmiertelność, zwiększona liczba urodzeń i wzrost średniej długości życia.

Q. 2 Jakie są główne przyczyny eksplozji populacji w Indiach?
A. 2 główną przyczyną eksplozji ludności w Indiach są bezrobocie, duża populacja, ubóstwo i analfabetyzm, mały stan zdrowia i kilka innych problemów.

podziel się z przyjaciółmi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.