27 wersetów biblijnych na przytłaczające czasy musisz przeczytać

wszyscy jesteśmy przytłoczeni od czasu do czasu. Życie wydaje się rzucać na nas więcej, niż myślimy, że możemy znieść w jednym czasie. Uczucie przytłoczenia i stresu może utrudnić utrzymanie wiary w to, że wszystko będzie dobrze. Może sprawić, że będziesz chciał zamknąć i zatrzymać wszystko. Jeśli tak się dzisiaj czujesz, chciałbym podzielić się z Tobą moimi ulubionymi wersetami biblijnymi na przytłaczające czasy.

Co to znaczy, gdy ktoś jest przytłoczony?

Słownikcom definiuje przytłaczać jako ” przezwyciężyć całkowicie w umyśle lub uczuciu “i przezwyciężyć jako” uzyskać lepsze w walce lub konflikcie.”Łącząc te dwie definicje, być przytłoczonym jest wtedy, gdy coś staje się lepsze od Ciebie w umyśle lub uczuciu. Pomijając definicje słownikowe, prawdopodobnie nie potrzebujesz mnie, żebym ci je definiował, bo wiesz o tym, kiedy to czujesz.

Jeśli czujesz, że masz zamiar być pokonany, jakbyś był zestresowany na maksa i miał wszystko, z czym możesz sobie poradzić, jesteś przytłoczony. Możesz czuć się jak nie można złapać przerwy i jak bez względu na to, ile pracujesz po prostu nie można nadrobić lub sprostać oczekiwaniom. Mogło dojść do tego, że chcesz się tylko ukryć.

po co zwracać się do wersetów biblijnych na przytłaczające czasy?

zwracam się do wersetów biblijnych na przytłaczające czasy, kiedy potrzebuję wskazówek. Kiedy jestem na końcu liny – wtedy chcę coś zmienić. Czuję, że nikt mnie nie rozumie, ani przez co przechodzę. Kiedy jestem najsłabszy, Bóg musi być moją siłą. Potrzebuje go, aby pocieszyć moje serce i pomóc mi przejść przez przytłoczenie. Musi mi pokazać, co robić, kiedy sama Nie wiem, jak to zrobić.

to, czym się dzisiaj z wami dzielę, to Pismo Święte, które pociesza moje serce i pomaga mi przetrwać te przytłaczające czasy. Dają mi siłę, której potrzebuję, by odetchnąć i spróbować jeszcze raz.

(wszystkie te wersety pochodzą z wersji Króla Jakuba)

  • powiązane: 18 wersetów Biblii na trudne czasy, które musisz przeczytać
  • jak wybrać miłość zamiast nienawiści
  • wzrastanie w wyzwaniach
  • 10 sposobów radzenia sobie ze strachem podczas pandemii

Pismo Święte w trudnych czasach

Przypnij mnie!

“Pan jest moją światłością i moim zbawieniem; kogo mam się bać? Pan jest siłą mojego życia, o kogo mam się bać?”- Psalmy 27:1

“I rzekł do mnie: wystarczy Ci łaska Moja; albowiem moc moja w słabości się doskonali. Dlatego najchętniej chlubię się raczej z moich słabości, aby moc Chrystusowa spoczywała na mnie.”- 2 Koryntian 12:9

“Bóg jest naszą ucieczką i siłą, bardzo aktualną pomocą w ucisku.”- Psalmy 46:1

“z litości Pańskiej nie jesteśmy strapieni, ponieważ jego uciski nie ustają. Są nowi każdego ranka; wielka jest ich wierność.”Lamentacje 3 22-23

” ale Syjon rzekł: Pan mnie opuścił, a pan mój zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim ssącym dziecku, że nie powinna litować się nad synem swego łona? tak, mogą zapomnieć, ale ja nie zapomnę o Tobie. Otom Cię wyrył na dłoniach moich; mury twoje ustawicznie są przede mną.”Izajasz 49: 14-16

wersety biblijne o siłę w trudnych czasach

“ale ci, którzy oczekują Pana, odnowi swoją siłę; będą wznosić skrzydła jako orły; będą biegać, a nie będą zmęczeni; i będą chodzić, a nie zemdleją.”- Izajasz 40:31

“nie bój się, bom ja z tobą; nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim; utwierdzę cię, i wspomogę Cię; tak, podtrzymam Cię prawicą sprawiedliwości mojej.”Izajasz 41:10

“Zmacniaj się i zmacniaj, nie bój się ich, ani się ich bój; albowiem Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię, ani cię opuści.”- Księga Powtórzonego Prawa 31:6

“Pan jest opoką moją, twierdzą moją, wybawicielem moim, Bogiem moim, mocą moją, w której mam nadzieję, tarczą moją, i rogiem zbawienia mego, i wieżą moją wysoką.”- Psalmy 18:2

wersety biblijne o nadziei w trudnych czasach

wersety biblijne na przytłaczające czasy pin2 szablon 1
Pin i udostępnij!

“stawiałem Pana zawsze przede mną; ponieważ on jest po prawicy mojej, Nie będę poruszony. Przetoż się raduje serce moje, a chwała moja się raduje; i ciało moje w nadziei spocznie. “- Psalmy 16:8-9

“Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają w Jego miłosierdziu.”- Psalmy 33:18

“Pan jest działem moim, mówi dusza moja; Przetoż ja w nim nadzieję będę miał.”- Lamentacje 3:24

“Przetoż weseliło się serce moje, I weselił się język mój, i ciało moje odpoczywać będzie w nadziei.”- Akty 2:26

“przez którego też mamy dostęp wiarą do tej łaski, w której stoimy i radujemy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, ale i w uciskach chlubimy się, wiedząc, że uciski cierpliwość sprawują, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieja, a nadzieja nie zawstydza, przeto, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”- Rzymian 5:2-5

” teraz wiara jest istotą rzeczy, których się spodziewano, dowodem rzeczy, których nie widziano.”- Hebrajczyków 11: 1

wersety biblijne o wierze w trudnych czasach

” lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i uchroni od zła.”2 Tesaloniczan 3:3

“on daje moc słabszym, a tym, którzy nie mają mocy, zwiększa siłę.”- Izajasz 41:29

“ale Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do swej wiecznej chwały przez Chrystusa Jezusa, Po tym, jak przez chwilę cierpialiście, uczyni was doskonałymi, utwierdzonymi, utwierdzonymi, utwierdzonymi.”- 1 Piotr 5:10

“miłosierdzie, Panie, jest na niebie, a wierność sięga do obłoków.”- Psalms 36: 5

wersety biblijne na przytłaczające czasy

“gdy przejdziesz przez wody, będę z Tobą; a przez rzeki nie przepłyną cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie będziesz spalony; ani płomień nie rozpali się nad tobą.”- Izajasz 43:2

(Izajasz 43: 2 jest jednym z moich ulubionych wersetów w Biblii. To była moja droga, kiedy przez lata czułam się przytłoczona.)

“z krańca ziemi wołam do ciebie, gdy serce moje przytłoczy się:prowadź mnie na skałę, która jest wyższa niż ja” – Psalmy 61:2

“o Boże, jakże wspaniałe są one miłosierdzie! Przetoż ufają synowie ludzcy w cieniu skrzydeł Twoich.”- Psalmów 36: 7

wersety biblijne o podkreślaniu

Uplifting wersety biblijne na przytłaczające czasy pin3 szablon 2

“Ufaj w Panu, a czyń dobrze, tak będziesz mieszkał w ziemi, a będziesz karmiony. Rozkoszuj się i w Panu, a on da ci pożądliwości serca twego.”- Psalmy 37:3-4

“zrzuć brzemię na Pana, a on cię podtrzyma; nie dopuści, aby się wzruszył sprawiedliwy.”- Psalmy 55:22

“ufaj Panu ze wszystkiego serca twego, a nie skłaniaj się ku wyrozumieniu twemu. We wszystkich drogach twoich Uznaj go, a on poprowadzi twoje ścieżki.”- Przysłowia 3:5-6

“nań wszystkę troskę twoję, bo on troszczy się o Ciebie.”- I Piotr 5:7

“teraz sam Pan pokoju daje Ci pokój zawsze za wszelką cenę. Pan będzie z wami wszystkimi.”2 Tesaloniczan 3: 16

jak Mogę uzyskać więcej z tych wersetów biblijnych na przytłaczające czasy?

uwielbiam po prostu czytać te pisma z takiej listy, ale kiedy chcę kopać głębiej, czytam je z Biblii. Zwracam się do każdego z nich i czytam je w kontekście, zwykle z resztą rozdziału wokół niego. To sprawia, że niektóre bardzo pocieszające myśli w ciągu dnia, kiedy czytasz i pozwalasz sobie je przemyśleć. Czasami modlę się o nich, jeśli nie rozumiem, a czasami nawet, gdy myślę, że rozumiem, Pan objawia mi coś innego na ten temat.

zapisałem je również na kartce indeksowej lub w moim dzienniku. Pisanie ich pomaga mi lepiej je zapamiętać, a jeśli jest na karcie indeksu, zostawiam go tam, gdzie mogę go ponownie przeczytać w ciągu dnia.

ostatnia rzecz, którą musisz wiedzieć o wersetach biblijnych na przytłaczające czasy

nasze myśli odzwierciedlają to, co konsumujemy. Jeśli zawsze czytasz lub słyszysz złe wiadomości, To właśnie nad tym będzie rozwodził się twój umysł. Jednak kiedy konsumujesz dobre rzeczy, kieruje twoje myśli również ku tym. Wiem, o którym wolałbym pomyśleć. Nawet wtedy, gdy świat jest najbardziej szalony, kiedy czuję się przytłoczony i nie chcę iść dalej, wiem, że nic nie jest zbyt duże dla Boga. On jest zawsze pod kontrolą i jest bardziej wszechmocny niż mój mózg może sobie wyobrazić. Może nie wiemy, co przyniesie jutro, ale wiemy, kto przyniesie jutro. Bardzo mnie to pociesza i mam nadzieję, że ty też.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.