voogdij over kinderen verhuizing

verhuizing voogdij en verhuizing

de kwestie

wanneer een echtpaar met kinderen een formele echtscheidingsprocedure ondergaat, moet de kwestie van voogdij en verhuizing door de rechter worden beslist als de ouders geen overeenstemming kunnen bereiken. In het algemeen zijn er twee soorten voogdijregelingen: alleenbewaring en gezamenlijke voogdij. In beide gevallen krijgt één ouder doorgaans de enige fysieke voogdij over het kind, terwijl de andere ouder bepaalde bezoekrechten en opvoedingsrechten behoudt. Deze voogdijregelingen kunnen echter worden gecompliceerd door de wens van een ouder om te verhuizen met hun kind. Sommige staten zoals Michigan en Arizona vereisen ouders om de toestemming van de andere ouder of de toestemming van de rechtbank van de staat systeem te verkrijgen voordat ze kunnen verhuizen met hun kind naar een andere staat of 100 mijl binnen de staat. Ook is een vroegtijdige kennisgeving van een mogelijke verhuizing en verplaatsing van kinderen vereist. Het is belangrijk dat ouders deze voogdij en verhuizing eisen in gedachten te houden, omdat een niet-naleving van hen hun kansen op het verkrijgen van een gunstige voogdij regeling in gevaar kan brengen als gevolg van een verhuizing van de voogdij over kinderen.

Custody Relocation Litigation

Child custody relocation laws are very strength in New York. Een ouder moet naar de rechter stappen als hij of zij een verhuizing wil maken met een minderjarig kind. Wanneer ouders het niet eens kunnen worden over de details van een mogelijke verplaatsing van kinderen, moet de kwestie van verplaatsing opnieuw worden onderzocht door het Hof en wordt over het algemeen beslist op basis van het “belang”van het kind. Wat dat precies inhoudt kan van staat tot staat en zelfs van geval tot geval verschillen, en hoewel er veel richtlijnen en criteria bestaan om rechtbanken te helpen bij hun beslissing over deze zaak, komt het over het algemeen neer op wat een rechter denkt of denkt dat in het “beste belang”van het kind zal zijn. Daarom is het belangrijk dat ouders aan beide zijden van een mogelijke verhuizing bekwame en ervaren rechtsbijstand inhuren zodra de kwestie zich voordoet. Hoe eerder u een juridische strategie kunt maken, hoe beter uw kansen worden op het verkrijgen van een gunstige beslissing. Het is ook belangrijk om kritisch te kijken naar uw beslissing om te bewegen of een beweging te betwisten. Als uw beslissing wordt gedreven door een wens om de andere ouder pijn te doen, of als u niet te goeder trouw proberen om te handelen in het ware belang van het kind, dan heb je een goede kans op het hebben van uw ouderlijke rechten beknot als gevolg van een ongunstige rechterlijke beslissing voor uw kind voogdij verhuizing.

recente ontwikkelingen

hoewel voorstanders van de rechten van vaders vooruitgang hebben geboekt bij het bevorderen van hun zaak, krijgen moeders nog steeds voogdij in de grote meerderheid van de gevallen. In het hele land heeft deze trend geleid tot een zich snel ontwikkelende en fel omstreden rechtsgebied dat draait om de verplaatsing van kinderen. In het algemeen gaat het om het recht van de moeder om te verhuizen over de bezwaren van de vader. Meestal is de vader in staat om een verhuizing van het kind uit te stellen of volledig te voorkomen, tenzij de moeder kan aantonen dat de verhuizing het leven van het kind zal verbeteren. Dit komt omdat de trend onder de staten is geweest in de richting van een vermoeden ten gunste van de betrokkenheid van beide ouders. Tegenstanders van deze trend behouden echter het recht van de moeder om te verhuizen en een nieuw leven te beginnen met haar kinderen, en hebben zelfs nieuwe juridische strategieën aangenomen met betrekking tot het grondwettelijk recht om te reizen als rechtvaardiging voor hun positie.

neem Contact op met een zeer competente familieadvocaat in New York City – Julia Vangorodska. Hij zal u alle beschikbare juridische opties geven in uw geval.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.