Paul Müller: DDT-Poison For the World | swissnex New York

in 1939 doet Paul Müller, chemicus in Bazel, een baanbrekende ontdekking: DDT wordt al snel geprezen als een wondermiddel voor wijdverbreid gebruik in de landbouw en ziektebestrijding. Vandaag de dag is het een symbool geworden voor milieuvervuiling die onbedoeld nieuwe, ecologische manieren heeft aangewakkerd om het milieu te benaderen.

Straatsburg, 1874. Othmar Zeidler beschrijft een chemische verbinding die door zijn eenvoudige structuur de niet zo eenvoudige naam dichloordifenyltrichloorethaan krijgt.60 jaar: een onderzoeksteam van Geigy in Bazel probeert een pesticide synthetisch te produceren. Een van de teamleden, de chemicus Paul Müller, experimenteert met stoffen op basis van een marktleidende mot vergif.

kleine dosis, groot effect…

vier jaar en 350 stoffen later: in September 1939 neemt Müller de formule voor dichloordifenyltrichloorethaan op in zijn onderzoekskalender. Als hij het test op bluebottle flies, merkt hij dat het effect in kleine doses en voor een langere periode.

1942: DDT wordt gepatenteerd en op de markt gebracht in twee commerciële pesticiden. In de komende jaren wordt DDT een van de meest gebruikte landbouwbestrijdingsmiddelen. Het wordt ook gebruikt om mensen te beschermen tegen door insecten overgedragen ziekten zoals tyfus en malaria.1945: klachten dat de stof niet langer werkzaam is, komen uit Zwitserland en Zweden. In de VS doen zich enkele jaren later soortgelijke berichten voor. Het wordt duidelijk dat insecten een weerstand tegen DDT hebben ontwikkeld.

Stockholm, 1948: Paul Müller krijgt de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde “voor zijn ontdekking van de hoge efficiëntie van DDT als contactgif tegen verschillende geleedpotigen”.

…en nog grotere bijwerkingen

1962: de Amerikaanse bioloog Rachel Carson publiceert haar baanbrekende boek Silent Spring. Aan de hand van DDT legt ze de desastreuze gevolgen bloot van het overmatig gebruik van pesticiden voor de natuur en de menselijke gezondheid. DDT duurt erg lang om af te breken, dus het blijft in de voedingsketen, wat leidt tot langdurige afzettingen in het weefsel van vogels en zoogdieren. Een sterke daling van de roofvogelpopulatie bijvoorbeeld gaat terug tot het dunner worden van eierschalen als gevolg van DDT.Mei 2001: aan het begin van het nieuwe millennium ondertekenen 122 landen het Verdrag van Stockholm dat het gebruik van DDT in de landbouw wereldwijd verbiedt. Vandaag de dag is DDT nog steeds toegestaan in kleine hoeveelheden voor ziektebestrijding, voornamelijk malariabestrijding, met India en Ethiopië als de grootste gebruikers. Het gebruik ervan blijft controversieel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.