het zuurstof-evoluerende complex: een superkatalysator voor leven op aarde, in reactie op abiotische spanningen

ABSTRACT

het zuurstof-evoluerende complex is geïntegreerd in het fotosysteem (PSII). Een essentieel onderdeel van oxygenic fotosynthetic apparaat, ingebed in het thylakoid membraan van chloroplasten. De OEC is een superkatalysator om water in moleculaire zuurstof te splitsen in aanwezigheid van licht. Het OEC bestaat uit vier Mn-atomen, één Ca-atoom en vijf zuurstofatomen (CaMn4O5) en deze cluster wordt in stand gehouden door de omringende eiwitten, te weten de omringende eiwitten., PsbQ, PsbP, PsbO, PsbR. De functie van deze super katalysator met een hoge omzet frequentie van 500 s−1 in standaard staat. Chlorofyl een fluorescentie (ojip transiënten) worden gebruikt om de structurele en functionele samenhang van fotosynthetische apparaten te begrijpen. Een andere k-piek in OJIP-curve weerspiegelt schade aan de OEC-donorlocatie als reactie op zoutgehalte, droogte en hoge temperatuur. De daling van prestatie-indices (PI, SFI) onthulde ook structurele schade van fotosynthetische apparaten die leidt tot verstoring van elektronentransportsnelheid onder abiotische omstandigheden. In dit overzicht wordt ingegaan op de structurele en functionele samenhang van het OEC in installaties tegen variabele abiotische omstandigheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.