27 Bibelvers For Overveldende Tider Må Du Lese

Vi blir alle overveldet fra tid til annen. Livet ser ut til å kaste mer på oss enn vi tror vi muligens kan håndtere på en gang. Følelsen overveldet og stresset kan gjøre det vanskelig å holde din tro opp at ting vil være i orden. Det kan gjøre at du vil stenge og stoppe alt. Hvis det er slik du føler deg i dag, vil jeg gjerne dele mine Favoritt Bibelvers for overveldende tider med deg.

Hva Betyr Det Når Noen Er Overveldet?

Ordbok.com definerer overvelde som “å overvinne helt i tankene eller følelsen” og overvinne som ” å bli bedre i kamp eller konflikt.”Å sette disse to definisjonene sammen, å bli overveldet er når noe blir bedre av deg i tankene eller følelsen. Ordboksdefinisjoner til side, du trenger sannsynligvis ikke meg til å definere det for deg fordi du vet det når du føler det.

hvis du føler at du er i ferd med å bli overvunnet, som om du er stresset til maks og har alt du kan håndtere, er du overveldet. Du kan føle at du ikke kan ta en pause og liker uansett hvor mye du jobber du bare ikke kan fange opp eller leve opp til forventningene. Det kan ha kommet til det punktet at alt du vil gjøre er å skjule.

hvorfor vende Seg Til Bibelvers For Overveldende Tider?

jeg vender Meg til Bibelvers for overveldende tider når jeg trenger litt veiledning. Når jeg er på slutten av tauet mitt-det er da jeg vil ha noe å endre. Jeg føler at ingen forstår meg eller hva jeg går gjennom. Det er Når Jeg er på mitt svakeste, At Jeg trenger Gud til å være min styrke. Jeg trenger ham til å trøste mitt hjerte og hjelpe meg forbi overvelde. Jeg trenger ham til å vise meg hvor jeg skal gå neste gang jeg ikke vet veien selv.

det jeg deler med dere i dag, er skriftene som trøster mitt hjerte og får meg gjennom disse overveldende tider. De gir meg styrken som jeg trenger for å ta pusten og prøve igjen.

(disse versene er Alle Fra King James Version)

  • Relatert: 18 Bibelvers For Harde Tider Du Må Lese
  • Hvordan Velge Kjærlighet Over Hat
  • Vokser Gjennom Utfordringer
  • 10 Måter Å Håndtere Frykt i Pandemien

Skriften I Tøffe Tider

Pin Meg!

“Herren er mitt lys og min frelse; hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke, hvem skal jeg frykte?”- Salmer 27:1

“og han sa til mig: Min nåde er nok for dig; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg med glede rose mig av mine skrøpeligheter, forat Kristi kraft kan hvile over mig.”- 2 Kor 12:9

“Gud er vår tilflukt og styrke, en svært nærværende hjelp i trøbbel.”- Salmer 46:1

“Det er Av herrens barmhjertighet At Vi ikke blir fortært, for hans barmhjertighet svikter ikke. De er nye hver morgen, stor er deres trofasthet.”Klagesangene 3 22-23

” Men Sion sa: Herren har forlatt meg, Og min Herre har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? ja, de kan glemme, men jeg vil ikke glemme deg. Se, jeg har hugget dig i mine henders hender, dine murer står alltid for mitt åsyn.”Jesaja 49:14-16

Bibelvers Om Styrke I Vanskelige Tider

“Men De Som venter På Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner, løper og blir ikke trette, og de går og blir ikke mødige.”- Jesaja 40:31

“Frykt ikke! For jeg er med dig; reddes ikke, for jeg er Din Gud; jeg vil styrke dig, og jeg vil hjelpe dig; ja, jeg støtter deg med min rettferdighets høyre hånd.”Jesaja 41:10

“vær frimodig og sterk, frykt ikke og frykt ikke for dem! for herren Din Gud går med dig; han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig.”- Mosebok 31:6

“Herren er min klippe og min festning og min frelser, min gud, min styrke, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn og mitt høie tårn.”- Salme 18:2

Bibelvers Om Håp i Vanskelige Tider

Bibelvers for overveldende tider pin2 mal 1
Pin Og dele!

“Jeg setter Alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte sig, og min herlighet fryder sig, og mitt kjød hviler med håp. “- Salmer 16:8-9

“Se, Herrens øie er over dem som frykter ham, over dem som venter på hans miskunnhet.”- Salmer 33:18

“Herren er min del, sier min sjel; derfor venter jeg på ham.”- Klagesangene 3:24

“Derfor gledet mitt hjerte sig, og min tunge gledet sig, og også mitt kjød skal hvile med håp.”- Handlinger 2:26

“ved ham har også vi ved troen adgang til denne nåde som vi står i, og vi gleder oss i håp Om Guds herlighet. Og ikke bare det, men vi roser oss også av trengsler; vi vet at trengsler virker tålmodighet, og tålmodighet, erfaring, og erfaring, håp, og håpet gjør ikke til skamme, fordi guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er gitt oss.”- Romerne 5:2-5

” nå er tro substansen av ting håpet på, beviset på ting som ikke er sett.”- Hebreerne 11:1

Bibelvers Om Tro I Vanskelige Tider

“Men Herren er trofast, Som skal styrke dere og bevare dere fra det onde.”2 Tessalonikerne 3:3

“Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.”- Jesaja 41:29

“men all nådes Gud, som har kalt oss til sin evige herlighet I Kristus Jesus, etter at dere har lidd en stund, gjør dere fullkomne, faste, styrke, bosette dere.”- 1 Peter 5″:10

” De er barmhjertige, Herre, i himmelen, og deres trofasthet når til skyene.”- Salme 36:5

Bibelvers For Overveldende Tider

“Når du går gjennom vannene, vil jeg være med deg; og gjennom elvene skal de ikke overfylle deg: når du går gjennom ilden, skal du ikke brennes; heller ikke skal flammen tenne på deg.”- Jesaja 43:2

(Jesaja 43:2 er et av mine favorittvers I Bibelen. Det har vært min go-to når jeg føler meg overveldet i årevis.)

” Fra jordens ende vil Jeg rope til deg når mitt hjerte er overveldet:led meg til klippen som er høyere Enn Jeg. ” 61:2

” hvor stor er ikke deres godhet, Gud! Derfor setter menneskenes barn sin lit under dine vingers skygge.”- Salme 36: 7

Bibelvers Om Å Være Stresset

Oppløftende Bibelvers for overveldende ganger pin3 mal 2

“Sett Din Lit til Herren og gjør godt! så skal du bo i landet, og du skal få føde. Og gled Dig i Herren, så skal han gi dig det du ønsker av ditt hjerte.”- Salmer 37:3-4

“Kast de byrder På Herren, så skal han støtte dig; han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.”- Salmer 55:22

“Sett Din Lit Til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier, og han skal lede dine stier.”- Ordsprog 3:5-6

“Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.”- I Peter 5:7

“nå Fredens Herre selv gi deg fred alltid for all del. Herren være med dere alle.”2 Tess 3: 16

Hvordan Kan Jeg Få Mer Ut av Disse Bibelversene I Overveldende Tider?

jeg elsker å bare lese disse skriftene fra en liste som dette, men når jeg vil grave dypere, leser jeg Dem ut Av Bibelen. Jeg vender meg til hver og jeg leser dem i sammenheng, vanligvis med resten av kapitlet rundt det. Det gir noen veldig trøstende tanker i løpet av dagen når du leser og tillater deg selv å tenke på dem. Noen ganger ber jeg om dem hvis jeg ikke forstår, og Noen Ganger, Selv når Jeg tror jeg forstår, åpenbarer Herren noe annet for meg om det.

jeg har også skrevet dem ned på et indekskort, eller i min journal. Å skrive dem hjelper meg å huske dem bedre, og hvis det er på et indekskort, forlater jeg det der jeg kan lese det om dagen.

Det Siste Du Trenger Å Vite Om Bibelvers For Overveldende Tider

våre tanker gjenspeiler hva vi forbruker. Hvis du alltid lese eller høre dårlige nyheter, det er hva tankene dine kommer til å dvele ved. Men når du spiser gode ting, styrer det tankene dine mot dem også. Jeg vet hvilken jeg helst vil tenke på. Selv når verden er på sitt sprøeste, når jeg føler meg overveldet, og ikke ønsker å gå på, jeg vet at ingenting er for stor For Gud. Han er Alltid i kontroll, og Han Er Mer Allmektig enn hjernen min har kapasitet til å forestille seg. Vi vet kanskje ikke hva morgendagen bringer, men vi vet hvem som holder morgendagen. Jeg finner stor trøst i det, og jeg håper at du gjør det også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.