komplex vyvíjející kyslík: super katalyzátor pro život na zemi, v reakci na abiotické napětí

abstrakt

komplex vyvíjející kyslík je integrován do fotosystému (PSII). Podstatná část oxygenního fotosyntetického aparátu, zabudovaná do tylakoidní membrány chloroplastů. OEC je super katalyzátor pro rozdělení vody na molekulární kyslík v přítomnosti světla. OEC se skládá ze čtyř atomů Mn, jednoho atomu Ca a pěti atomů kyslíku (CaMn4O5) a tento shluk je udržován okolními proteiny viz., PsbQ, PsbP, PsbO, PsbR. Funkce tohoto super katalyzátoru s vysokou frekvencí obratu 500 s-1 ve standardním stavu. Chlorofyl a fluorescence (OJIP přechodné látky) se používají k pochopení strukturální a funkční soudržnosti fotosyntetického aparátu. Další k-vrchol v ojip křivce odráží poškození v místě dárce OEC v reakci na slanost, sucho, a vysoká teplota. Pokles výkonnostních indexů (PI, SFI) také odhalil strukturální poškození fotosyntetického aparátu, které vede k narušení rychlosti přenosu elektronů za abiotických podmínek. Tento přehled pojednává o strukturální a funkční soudržnosti OEC v rostlině proti variabilním abiotickým podmínkám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.